Realisatie nieuwbouw Hotels van Oranje lijkt aanstaande | de Noordwijker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo denoordwijker.nl
Op de plek van deze 100 parkeerplaatsen komt ‘Residence van Oranje’ met 500 ondergrondse parkeerplekken.
Op de plek van deze 100 parkeerplaatsen komt ‘Residence van Oranje’ met 500 ondergrondse parkeerplekken.
Politiek

Realisatie nieuwbouw Hotels van Oranje lijkt aanstaande

Deze week komt opnieuw het bouwplan van de Hotels van Oranje in de raadsvergadering. Aan 'een gebed zonder eind' lijkt nu toch een einde te komen. Het college van B&W wil dat de gemeenteraad hun goedkeuring gaat geven aan de anterieure overeenkomst die in februari werd opgesteld.

Initiatiefnemers en politiek hebben elkaar na zoveel jaren uiteindelijk dus weten te vinden. De initiatiefnemers zijn na eerdere bezwaren nog eens in goed overleg gegaan met de ambtelijke organisatie en met wethouder Bakker namens het college. Waarna er nu dus een collegevoorstel op tafel ligt.


Protesten

De plannen dateren uit december 2011. Toen lanceerde directeur Jaap Liethof vol trots eerste schetsen van plannen die al snel veel stof deden opwaaien. Aanvankelijk ook door de Noordwijkse politiek met gejuich onthaald. Maar na protesten van omwonenden en andere belanghebbenden veranderde de stemming . Puur Noordwijk maakte het in 2014 politiek heel belangrijk en uiteindelijk tot inzet van de verkiezingen. Na hun grote verkiezingswinst volgde afwijzing van de bestaande plannen en overeenkomsten. Gevolgd door een langdurig traject van onderhandelen en diverse juridische conflicten. Er volgde een tweedeling in het dorp en in de politiek. Totdat 'wijze mannen', opgestaan vanuit diverse partijen, via een bemiddelingspoging met de initiatiefnemers, overeenstemming wisten te bereiken.


Teruggefloten

In april 2016 was er een raadsbesluit dat aangaf dat de raad betrokken wilde blijven bij het tot stand komen van de officiële overeenkomst behorende bij de presentatie van een voorontwerp bestemmingsplan. Vorig jaar juni werd het college nog teruggefloten toen er wel het voorstel was om het bestemmingsplan ter visie te leggen terwijl er nog geen anterieure overeenkomst kon worden overlegd. Inmiddels blijkt dit ook allemaal geregeld. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om een anterieure overeenkomst goed te keuren en te besluiten dat er geen milieueffectrapport nodig is voor dit project. Tevens het voorstel om het ontwerpbestemmingsplan Hotel en Residence van Oranje ter inzage te leggen. Het college vraagt ook toestemming om ondergeschikte wijzigingen in het bestemmingsplan zo nodig nog aan te brengen. De gemeente en de initiatiefnemers hebben inmiddels geldende afspraken over betaling van de diverse kosten en ook over de noodzakelijke grondruil.

Goedkeuring B&W

Nu is het college van B&W volledig akkoord met de ingediende plannen tot realisatie van de uitbreiding van Hotel Oranje. Bovendien met het ontwikkelen van Residence van Oranje. Met de bijbehorende 500 ondergrondse parkeerplaatsen waarvan er 175 extra zijn voor gebruik door bezoekers en de Noordwijkers.
Vanuit het standpunt dat juist de Noordwijker hier iets aan heeft. Omdat er een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan de publieke ruimte waardoor de belevingswaarde daar zal toenemen. Bovendien dat in het kader van de 7 sterrenbadplaats er extra voorzieningen kunnen worden geboden. En dus ook dat er meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan dat er volgens de nota parkeren en stallen noodzakelijk zouden zijn. En niet in de laatste plaats dat hiermee de bestaande werkgelegenheid in stand wordt gehouden en zeer waarschijnlijk ook belangrijk kan worden uitgebreid.


Parkeren en stallen

Eerder al stelde D66 vragen aan het college over het gevoerde beleid betreffende parkeren en stallen. Waarbij het parkeren op eigen terrein in plaats van in de openbare ruimte basis is voor politiek beleid.
De nieuwe plannen zouden volgens het college wat betreft het parkeren volledig beantwoorden, aan de wensen van de Noordwijkse politiek. Er komen bovendien heel wat meer parkeerplekken dan de regels voorschrijven. Oorspronkelijk zou de gemeente hierbij een financiële bijdrage leveren aan de onrendabele top. Maar die lijkt nu weggestreept te zijn tegen het storten van een bijdrage in de pot sociale woningbouw.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>