Logo denoordwijker.nl
| Foto: Mark Kras
| Foto: Mark Kras

Snorfietsen in de duinen mag voorlopig nog

Staatsbosbeheer kondigde eind 2017 aan dat per 1 februari er geen uitzonderingssituatie meer zou zijn voor bestuurders van een brandstofmotor aangedreven snorfiets (blauw kenteken) die ouder zijn dan 65 jaar en bestuurders van eenzelfde soort voertuig die minder-validen zijn, over het fietspad door de duinen van Wassenaar, Katwijk en Noordwijk.

De vragen die Staatsbosbeheer ontving over dit besluit, hebben ertoe geleid dat Staatsbosbeheer nog eens goed heeft gekeken naar de juridische onderbouwing van het eerder genomen besluit. Uit dit onderzoek bleek, dat - hoewel Staatsbosbeheer de regel jaren geleden in het leven heeft geroepen - het uiteindelijk de provincie Zuid-Holland is die over het besluit gaat.

Dit leidt ertoe dat Staatsbosbeheer nu in overleg zal treden met de provincie Zuid-Holland over de beëindiging van de uitzonderingsregel die het bestuurders van met een brandstofmotor aangedreven snorfiets met blauw kenteken van 65 jaar en ouder en minder validen.

In afwachting van de uitkomst van dit overleg zal het besluit om de uitzonderingsregel te beëindigen tot nader order worden uitgesteld.

In het overleg met de provincie wordt ook gesproken over het verbeteren van de veiligheid op het fietspad. De afgelopen maanden is dit een steeds terugkerend thema gebleken. Reden om ook met de betrokken gemeenten en de provincie in gesprek te gaan hoe we hier een verbeterslag kunnen maken.

Meer berichten