Bewoners Maritima en Marevista vinden geen gehoor | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Politiek

Bewoners Maritima en Marevista vinden geen gehoor

De fouten in de bestemmingsplannen blijven onderwerp van zorg. Deze week lieten de eigenaren van de appartementen Maritima en Marevista van zich horen.

De bewoners willen hun belangen veilig stellen. Daarom vroegen zij aan de politiek om een voorbereidingsbesluit te nemen op het bestemmingsplan en te besluiten dat het ter plekke verboden wordt om het gebruik van gronden en bouwwerken te wijzigen. Voorzitter mevrouw de Roy van Zuydewijn wees er op dat gemaakte fouten van grote betekenis zijn voor de eigenaren van de wooncomplexen. Zij noemde de geboden ruimte tot uitbreiding niet acceptabel. Een voorbereidingsbesluit zou nu nodig zijn in afwachting tot het vaststellen van het door de raad gewenste nieuwe bestemmingsplan.
Het college adviseerde dat het gevraagde besluit niet moet worden genomen omdat er dan een planschadeclaim dreigt. De inspreker was er achter van overtuigd dat Huis ter Duin geen planschade zou kunnen claimen omdat er nog geen vergunningaanvraag voor een bouwplan is ingediend. Zij deed een dringend verzoek op de politiek om haar verzoek niet zo maar met een hamerslag af te serveren. Ze stelde nogmaals dat er echt geen beroep op planschade zou kunnen worden gedaan.

Wethouder Bakker en zijn adviseur weerlegden dit in een uitleg waarbij de termen werden gebezigd zoals directe en indirecte planschade en passieve en actieve risicoaanvaarding waarbij ook een benuttingperiode van belang zou zijn. De politiek trok hieruit de conclusie dat het college terecht adviseerde om het verzoek van de bewoners tot het nemen van een voorbereidingsbesluit niet te honoreren.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>