Raymond Salman staat opnieuw met lege handen | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Politiek

Raymond Salman staat opnieuw met lege handen

In de wanhopige strijd die Noordwijker Raymond Salman voert om de Noordwijkse politiek te bewegen alsnog een referendum te organiseren over de aanstaande fusie van Noordwijk met Noordwijkerhout moest hij opnieuw 'nee' incasseren.

Op de raadsagenda stond de behandeling van het advies van de commissie Bezwaar- en Klaagschriften. Die adviseerde het bezwaar van Salman tegen de procedure rondom de fusie niet ontvankelijk te verklaren. Nadat er recent nog door Salman een brief werd ingebracht vanuit het ministerie waarin werd aangegeven dat er indien nodig, nog voldoende tijd was om een referendum te houden, vroeg hij als inspreker nogmaals nadrukkelijk aandacht.

Terwijl hij zich gesteund wist door de Rekenkamer, die stevige kritiek heeft geuit op de manier waarop Noordwijk met burgerparticipatie omgaat, probeerde Salman de gemeenteraad te overtuigen dat de Noordwijkers recht zouden hebben op een referendum betreffende deze fusie. Daarbij somde hij een reeks van feiten op waarbij hij benadrukte dat 'het om de tuin leiden' door ambtelijke organisatie en bestuur werd ingezet om de Noordwijkers hun stem te ontnemen. Toch kon zijn inbreng, doorspekt met klachten en geconstateerde dwalingen, de meerderheid van de raad niet overtuigen.

De raad zag meer in het advies van de commissie. Die stelde dat de voorbereiding van een wijziging van de gemeentelijke indeling wettelijk is vastgelegd en dat de daarbij te zetten stappen in het proces aan termijnen zijn gebonden. Hierdoor wilde zij inhoudelijk niet op de feiten ingaan maar gebruikte slechts de tijdslimiet als argument: 'De commissie ziet in de wettelijke regeling geen mogelijkheid voor de gemeenteraad om door intrekking van het besluit van 6 juli 2017 de stappen die reeds zijn gezet alsnog te stoppen of op een andere wijze te beïnvloeden.


Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>