Omgevingsvisie wordt basis voor nieuwe ontwikkelingen | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Tijdens een schorsing overlegden de drie oppositiepartijen samen met Arjan van den Akker. | Foto en tekst: Wim Siemerink
Tijdens een schorsing overlegden de drie oppositiepartijen samen met Arjan van den Akker. | Foto en tekst: Wim Siemerink
Politiek

Omgevingsvisie wordt basis voor nieuwe ontwikkelingen

Het was een hele belangrijke beslissing waarvan de gevolgen nog niet helemaal duidelijk zijn. Toch besloot de gemeenteraad in meerderheid om de Omgevingsvisie Noordwijk 2030, de planMER en de Passende Beoordeling vast te stellen.

De landelijke omgevingswet is weliswaar opnieuw uitgesteld maar toch wil het Noordwijkse college snel aan de slag met de door hen ontworpen omgevingsvisie. Want, zo stelt zij, 'het bundelen van al het gemeentelijk beleid in één document, 'Omgevingsvisie Noordwijk 2030 genaamd, draagt bij aan de doelstellingen van die in te voeren Omgevingswet. En geeft initiatiefnemers, burgers, ondernemers en organisaties meer duidelijkheid over de koers van de gemeente'.

Dat dit een belangrijk onderwerp is bleek uit het feit dat er 3 amendementen werden voorbereid. Met name D66 en zijn kersverse fractievoorzitter Dick Gütlich lieten zich gelden. Samen met de oppositiepartijen VVD en CDA werd een meest vèrstrekkend amendement ingediend. Partijen zagen de noodzaak van de door het college betrachte haast bepaald niet. Zij pleiten voor een gedegen en rustige aanpak omdat de landelijke wet opnieuw is uitgesteld. Gütlich zag problemen opdoemen: 'Er is nog een aantal wezenlijke vragen. Zoals bij duurzaamheid en het overlappen van doelstellingen bij de diverse sterren in de omgevingsvisie.' Het amendement benadrukte het ontbreken van tijdsdruk. En waarschuwde voor mogelijke fouten zoals die eerder bij bestemmingsplannen werden gemaakt. Om die reden zou het collegevoorstel aangehouden moeten worden.


Doorgaan

De uitgebreide en zeer inhoudelijke discussie leverde echter geen positief advies van de portefeuillehouder op. Wethouder Bakker wilde juist doorgaan. Hij betoogde dat er een zorgvuldig traject is afgelegd en dat er nu een voldragen document ligt om in de praktijk te gaan gebruiken. Hierin vinden nieuw te maken omgevingsplannen een basis voor nieuwe ontwikkelingen. Ook Roberto ter Hark pleitte nadrukkelijk voor de rustige aanpak: 'Veel andere gemeenten wachten ook eerst af maar werken wel verder aan nieuwe omgevingsplannen. Waarom doen we dit als Noordwijk niet?', vroeg hij de wethouder. Ook Theo Alkemade uitte zich in die richting. Wees daarbij nog eens fijntjes op de fouten in de bestemmingsplannen die eerder werden gemaakt en mogelijk veel geld gaan kosten.


Cruciaal

Tot tweemaal toe werd er een schorsing voor fractieoverleg aangevraagd. Heel duidelijk werd dat de opstelling van Lijst Salman bij een stemming van cruciaal belang zou zijn. Van Bockhove bleek loyaal: 'Wij achten de continuïteit van bestuur heel belangrijk. Daarom krijgt de wethouder het voordeel van de twijfel'. De discussie toonde overigens aan dat in Noordwijk het zogenaamde duale stelsel verbetering behoeft. De wethouder zelf verdedigde het amendement dat door D66 werd ingediend. Het bleek feitelijk een product te zijn van hem en zijn adviseurs. Uiteindelijk ging de raad akkoord met het voortel inclusief 2 amendementen van D66.
De wethouder bleek tevreden: 'Met de bestaande visie als inspiratiebron kunnen we nu hard aan de slag. We gaan nu voor het echie en daarbij lopen we natuurlijk nog tegen zaken op die we moeten verbeteren.'


Rechtsgeldigheid

Met inspiratiebronnen doelt de wethouder op visies en beleidsnota's die door het besluit van de raad per onmiddellijk zijn ingetrokken en dus hun status wel verliezen. Het gaat o.a. over de Toekomstvisie Noordwijk 2025, Ruimtelijke structuurvisie Noordwijk 2030, Integrale ruimtelijke visie Noordwijk Zeewaardig met daarbij horende herzieningen, Structuurvisie Middengebied Noordwijk, De Kern Gezond, visie op de kern Noordwijk Binnen, Integrale Ruimtelijke Visie Nieuw Oost.' Daarnaast nog een aantal nota's met diverse visies zoals die over woonzorgzones, het sportbeleid, verkeer en bereikbaarheid en een drietal nota's over groen en milieu, die nu hun rechtsgeldigheid hebben verloren.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>