Stichting Kinderboerderij vraagt om een extraatje | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
 | Foto: PR
| Foto: PR
Politiek

Stichting Kinderboerderij vraagt om een extraatje

Al in 2015 nam het college het besluit om € 45.900,- beschikbaar te stellen aan de Stichting Kinderboerderij Noordwijk, bedoeld als eenmalig subsidiebedrag voor de realisatie van een kinderboerderij aan de Fresialaan.

Nu echter blijkt dit bedrag onvoldoende is en er zou nog eens € 25.000,- extra nodig te zijn. De stichting komt zelf niet uit de financiële problemen. Het college vraagt daarom aan de politiek om meer geld beschikbaar te stellen. Omdat de gemeente als eigenaar van de grond er baat bij heeft dat het project levensvatbaar blijft. Want als er geen extra geld beschikbaar wordt gesteld, is de Stichting genoodzaakt de exploitatie van de kinderboerderij te staken.

Omdat het gebouw op gemeentelijke grond staat, wordt het door natrekking eigendom van de gemeente. De gemeente is er dus ook bij gebaat dat de bouw van de kinderboerderij wordt afgerond, zodat deze geëxploiteerd kan worden. De Stichting had na de eerdere gemeentelijke subsidie al via fondsen en acties een totaalbedrag van € 86.000,- bij elkaar geworven. Het belangrijkste deel van dat bedrag, te weten € 63.000,- is afkomstig van een subsidie van Fonds 1818. Waarvan een groot deel al is uitgegeven.

Inmiddels heeft de aannemer al uitstel van betaling gegeven van de openstaande facturen. Omdat zij de rekeningen niet meer kunnen betalen, heeft de Stichting de gemeente gevraagd om een extra tegemoetkoming in de investeringskosten. Nog deze maand, op zaterdag 28 oktober moet onder toeziend oog van wethouder Salman eindelijk de officiële opening plaats vinden. Voor de vele vrijwilligers die al met veel inzet hebben gewerkt aan de realisatie is dit een feestelijke tussenstop. Want natuurlijk wacht er in de toekomst ook nog het nodige vrijwilligerswerk. Daardoor is het aan te nemen dat de politiek het gevraagde extraatje wel zal willen toekennen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>