Gemeenteraad blijft kritisch kijken naar bouwplannen | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Als het aan het college ligt heeft deze shameplek binnenkort plaats gemaakt voor een mooi appartementengebouw.
Als het aan het college ligt heeft deze shameplek binnenkort plaats gemaakt voor een mooi appartementengebouw.
Politiek

Gemeenteraad blijft kritisch kijken naar bouwplannen

In Noordwijk zijn bouwplannen inmiddels altijd onderwerp van discussie. Hier botst het gezamenlijk belang soms nadrukkelijk met het persoonlijk belang. Dit leidt dan altijd tot ernstige vertraging.

Deze maand kwam het plan ter sprake bij een appartementengebouw te realiseren aan de Rembrandtweg. Het voormalig hotel Opduin en de ernaast gelegen villa/pension Midduyne zouden moeten verdwijnen. Daarvoor in de plaats moet een fraai ogend, in de bekende Noordwijkse stijl uitgevoerd appartementengebouw verrijzen. Ook dit is een plan wat na het indienen van een bouwaanvraag meermalen ernstig werd vertraagd omdat er vanuit de burgerij diverse bezwaarmakers kwamen. Hoewel er bij deze ontwikkeling geen gefundeerde politieke bezwaren lijken te zijn, gaat het hier om een verschil van inzicht van de ontwikkelaar met een buurman. Wat betreft een privaatrecht waarvan recht op overpad onderdeel is.


Tweede super

Het trage verloop van vergunning verlening staat niet op zich. De realisatie van Residence Oranje is een voorbeeld wat iedereen kent. De tweede supermarkt is weer een ander voorbeeld waar de belangen botsen. Een van de direct omwonenden wond zich deze week nog op over de macht van de niet-omwonenden. Die op grond van allerlei bezwaren de realisatie van nieuwbouw op de hoek van de Kerkstraat en de Bronckhorststraat in de weg staan. ´Wij zitten hier niet te wachten op een enorm gebouw met ondergrondse parkeerkelders. Die moeten worden gefinancierd door er 2 lagen extra bovenop te bouwen´, was het standpunt. Deze bewoner ergerde zich zichtbaar aan mensen zoals hij het uitdrukte ´die lekker in een flat aan de Schiestraat wonen en zich bemoeien met mijn woongenot´.


Zeewaardig

Dan is er nu bovendien het bestemmingsplan Zeewaardig. Waar het gewenste conserverend beleid door waargenomen fouten in het ambtelijk aparaat niet blijkt toegepast. Maar waarbij, zoals al meerdere malen gepubliceerd, onverklaarbare verschillen zijn gebleken. De politiek voelt zich schuldig en zoekt naarstig naar oplossingen. Waarbij mensen die te kort is gedaan waarschijnlijk heel snel kunnen worden gerustgesteld. Maar anders ligt het bij het toekennen van meer bouwrechten. De politiek wil snel een reperatieplan. Maar andere belanghebbenden willen niet geduldig afwachten. Zo meldde zich deze week de advocaat van de Vereniging van Eigenaars Maritima/Marevista bij de gemeenteraad. Die aandacht vraagt voor ´de geconstateerde fout´ in het bestemmingsplan en maatregelen eist om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.


Wantrouwen

Dat laatste lijkt wel een grote wens van de politiek in Noordwijk. Maar er is inmiddels ook bij de oppositie sprake van wantrouwen. De vraag of het college wel in staat zal blijken te zijn om de inmiddels bekende gevallen waarbij teveel bouwrechten zijn toegekend tijdig te repareren is blijven hangen. Zeker nadat het college schreef ´dat het voornemens is´ om het binnen ongeveer een jaar allemaal terug te brengen binnen de ruimte die het vorige bestemmingsplan aangaf. Met name de VVD bij monde van Roberto ter Hark verwachtte van de wethouder een toezegging dat hij in nauw contact zou blijven met de gemeenteraad en niet ongecontroleerd het voorontwerp bestemmingsplan ter visie zou gaan leggen. Overigens blijken ook nog niet alle gevallen helder in kaart te zijn gebracht. Het college verklaarde slechts dat er heel hard aan gewerkt wordt om alles nog eens duidelijk op een rijtje te zetten.

Makkelijker moet het gaan met de uitbreiding van het vakantiepark Puik en Duin met 5 wooneenheden op voormalige volkstuintjes. Misschien zal het minder vlot gaan op Kraaierslaan 4. Waarop het bestaande perceel een tweede woning wordt toegevoegd en waarbij er sprake is van een anterieure overeenkomst. En bovendien ook de ODWH nog nodig is om het bouwplan te toetsen. Beide plannen staan wel onder de hamerstukken op de raadsagenda.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>