Gemengde gevoelens over en weer rond de fusie | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De stuurgroep vergadert in het oude Zilveren Kruisgebouw. Dit betekent niet per se dat dit het gemeentehuis wordt. | Foto: WS
De stuurgroep vergadert in het oude Zilveren Kruisgebouw. Dit betekent niet per se dat dit het gemeentehuis wordt. | Foto: WS
Politiek

Gemengde gevoelens over en weer rond de fusie

De aanstaande fusie blijft onderwerp van discussie. Vanuit Noordwijkerhout komen er steeds meer geluiden dat Noordwijk vanuit een superieure positie werkt aan de totstandkoming ervan.

Dat de nieuwe gemeente de naam Noordwijk gaat krijgen was voor veel echte Noordwijkerhouters al een dingetje. En nadat vanuit Noordwijk berichten kwamen dat het voormalig Zilveren Kruisgebouw aan de van de Mortelstraat als het nieuwe gemeentehuis zal worden ingericht, waren de reacties heftig. Deze aankondiging viel bij 'de aanstaande Noordwijkers' helemaal verkeerd. De politiek liet zich er na ook openlijk over uit. VVD-raadslid Van Dormolen uitte zijn ongenoegen en vond dat de indruk dat Noordwijk in het fusietraject leidend zou zijn snel moet worden weggenomen.


Versterking

In Noordwijk is er, ondanks dat men weet dat het om een fusie gaat, ongewild nu toch wel het gevoel: 'wij zijn en blijven Noordwijk'. Men hoopt dat Noordwijkerhout iets te bieden heeft waardoor er een versterking van 'de merknaam Noordwijk' kan ontstaan.
In Noordwijkerhout vindt men dat hun inwoners zo min mogelijk last en zo veel mogelijk voordeel moeten ondervinden van de herindeling. Men hoopt daar dat er door met elkaar samen verder te gaan een sterkere gemeente ontstaat. Die niet alleen beter in staat is de gemeentelijke diensten te leveren maar tevens een krachtigere partner zal kunnen zijn de lokale voor maatschappelijke instellingen en de plaatselijke ondernemers. Men motiveert de fusie op de gemeentelijke website: 'Door samen te gaan ontstaat een gemeente die voldoende groot is om alle gemeentelijke taken beter uit te voeren. Daarbij blijft de gemeente toegankelijk en in staat het directe en persoonlijke contact met inwoners te onderhouden en maatwerk te leveren.'


Gelijkwaardig

In Noordwijkerhout lijkt men erg bang dat hun kosten zullen stijgen. Veel aandacht krijgt hierbij de OZB. Maar ook het parkeren komt regelmatig ter sprake. Men vreest dat in navolging van Noordwijk er ook in Noordwijkerhout betaald parkeren zal worden ingevoerd. Duidelijk wordt in ieder geval wel dat er van kostenverlichting als gevolg van de samenwerkende gemeentelijke organisaties nauwelijks sprake zal zijn.

Het lijkt al lange tijd angstig stil rondom de gevolgen van de fusie. Burgemeester Goedhart: 'Dat het angstig stil zou zijn komt slechts door de recente vakantieperiode. Inmiddels zijn we hard aan het werk. En de speciale afdeling communicatie zal gauw van zich laten horen.'
Burgemeester Goedhart zet desgevraagd helder aan ons uiteen dat Noordwijk zich beslist als gelijkwaardige partner van Noordwijkerhout opstelt. Hij stelt vast dat het wel een complex geheel is waarbij de behoefte aan werkplekken en dienstverlening nog duidelijk moet worden vastgesteld. De stuurgroep vergadert wel in het huidige Zilveren Kruisgebouw, maar hieruit de conclusie trekken dat dit het nieuwe gemeentehuis zal zijn gaat veel te ver.


Vakbonden

Wethouder Gerben Van Duin meldt dat de werkgroep huisvesting al gekeken heeft naar de diverse mogelijkheden. Daarbij is natuurlijk het gebouw van het Zilveren Kruis aan de orde. Omdat daar op dit moment zo'n 80 ambtenaren hun werkplek hebben. Vanuit eigenaar Achmea Vastgoed wordt er inmiddels druk uitgeoefend op de gemeente over een continuering van de huur. Van Duin: 'Maar wij zullen eerst nog duidelijker in beeld moeten krijgen wat de toekomst van ons vraagt. Blijven we op bestaande patronen voort borduren of gaat een nieuwe manier van werken de voorkeur krijgen?' Hij voorziet, net als Goedhart, toch ook een verandering van dienstverlening. 'We zullen samen met Noordwijkerhout moeten kijken wat het beste is.' De wethouder zit inmiddels ook aan tafel met de vakbonden FNV en CNV omdat er mogelijk toch arbeidsplaatsen verdwijnen. Hij verklaart dat dit overleg goed is en soepel verloopt.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>