Zeewaardig moet worden gerepareerd | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Politiek

Zeewaardig moet worden gerepareerd

De gemeenteraad is voornemens het bestemmingsplan Zeewaardig te gaan repareren voor de specifieke locaties.

Het moet dus allemaal worden hersteld. Want de grove fouten die zijn gemaakt bij het actualiseren van de bestemmingsplannen, en dan met name rond het Gat van Palace, liggen de politiek evenals heel veel Noordwijkers, zwaar op de maag.
Daarnaast is er in de politiek grote verontwaardiging ontstaan over het feit dat er bij een groot aantal Noordwijkers onbedoeld bestaande rechten zomaar zijn wegbestemd. Repareren heet het nu. De verantwoordelijk wethouder Bakker zei dat dit laatste sneller kan gaan dan daar waar teveel rechten werden toegekend. Officieel is het voorstel dat over ca. één jaar bestemmingsplan Zeewaardig volledig is gerepareerd voor die locaties waar teveel rechten zijn toegekend.

Al veel eerder werd dit allemaal aan het licht gebracht. Omdat er grote vraagtekens bleven bij de oorzaken werd er langdurig over gesproken zonder dat er echt actie werd ondernomen. Integriteit, betrouwbaarheid en gebrek aan deskundigheid bij ambtelijke organisaties en verantwoordelijke bestuurders, het kwam allemaal wel ter sprake. Uiteindelijk werd besloten dat er een onderzoek moest plaats vinden door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Daarna kwam er een motie van de gemeenteraad waaraan nu door het college gevolg wordt gegeven.

Duidelijk is in ieder geval wel dat dit grote financiële consequenties met zich meebrengt. Het college spreekt van mogelijk meer dan een miljoen euro alleen al bij het Gat van Palace.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>