Onderzoek naar oplossing fietsparkeren rond Kerkstraat | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De populariteit van de Kerkstraat levert door de vele fietsen grote problemen op. | Foto: Wim Siemerink
De populariteit van de Kerkstraat levert door de vele fietsen grote problemen op. | Foto: Wim Siemerink
Politiek

Onderzoek naar oplossing fietsparkeren rond Kerkstraat

Het werd een zeer speciale gemeenteraadsvergadering met alles erop en eraan: de inbreng van de Noordwijkers tijdens het inspreken, heftige debatten, bijbehorende emoties en op zijn tijd ook nog warm uitgesproken complimenten. En met moties waarover we eerder al uitgebreid berichtten.


De Noordwijkse gemeenteraad kreeg opvallend bezoek. Kinderen vanuit de omgeving Oude Zeedorp namen de oproep van de coalitie 'Denk mee, doe meer' ter harte en lieten zich horen. Om de raad erop te wijzen dat het hen rondom het woonadres aan leuke speelmogelijkheden ontbreekt. Oscar, Quincy en Jara hadden daarom in de buurt handtekeningen ingezameld die zij aan de burgemeester kwamen overhandigen. Om aandacht te vragen voor het feit dat kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 nauwelijks speelruimte hebben in hun buurt. Oscar voerde namens hen ook nog het woord en sprak hun oproep uit om, juist in hun buurt, snel tot het realiseren van een speel- en ontmoetingsplekje te komen. Burgemeester zegde in zijn antwoord toe dat de wethouder de mogelijkheden zeker zal gaan onderzoeken.

Een tweede inspreker was namens de verontruste bewoners rond het Jan Kroonsplein, die geschrokken zijn van de plannen die er nu schijnen te worden ontwikkeld. Hierover meer, elders in deze krant.
De raad nam tussentijds afscheid van commissielid Gijs van der Niet van Lijst Salman. Hij had te kennen gegeven zijn taak te willen neerleggen. Omdat hij niet aanwezig was zal de bloemenhulde bij thuis worden afgeleverd.


Fietsparkeren

Tijdens het vragenrondje kwam raadslid Janine Passchier-van den Berg (LSNZ) met een heikel punt. Zij vroeg aandacht voor het probleem van de populariteit van het winkelgebied Kerkstraat. Met name ging het over het probleem dat teveel mensen per fiets boodschappen doen en hun tweewieler rond de speciaal daarvoor geplaatste 'nietjes' in de Keuvel neer zetten. Het is vaak zo druk dat er te weinig plaats is en er daardoor nauwelijks doorgang voor voetgangers blijkt.
Wanneer dan ook nog eens mensen proberen per fiets richting Kerkstraat rijden dan ontstaan er gevaarlijke situaties. Janine Passchier: 'Dit weekend ging het bijna weer mis. Waarbij een attente moeder nog net kon voorkomen dat een kinderwagen, overigens met kind erin, werd bedolven onder een rijtje omvallende fietsen.
Vanuit de raad en met name vanuit Puur kwam er slechts het voorstel om het fietsen te verbieden en dan maar dikke bekeuringen uit te delen aan overtreders. Maar tot creatieve oplossingen om dit probleem nu eens echt goed aan te pakken kwam het niet. Het lijkt onverstandig om het fietsgebruik te ontmoedigen door boetes uit te delen. Wethouder Salman kon niet anders dan erkennen dat fietsparkeren hier een probleem is omdat er vooraf geen voldoende rekening mee werd gehouden. Janine Passchier vroeg om in ieder geval tijdelijke maatregelen. Salman beloofde binnen 2 weken te komen met de resultaten van het zoeken naar oplossingen.


Tijdelijke woningen

Leny Zoetendaal (CDA) had geconstateerd dat de Noordwijkse Woningstichting interesse toonde om tijdelijke en mogelijk verplaatsbare woningen te realiseren op een perceel aan de Herenweg.
Want volgens de NWS heeft Noordwijk dringend behoefte aan flexibele en verplaatsbare woningen in de sociale huursector. De NWS wil samen met Stichting Huurdersbelangen en Tiny House Noordwijk optrekken om deze tijdelijke huisvesting van de grond te krijgen. Het worden kleine woningen met variatie in woonoppervlakte, bestemd voor kleine huishoudens en met een huurprijs van 375 tot 500 euro.
Wethouder Bakker bevestigde dat er initiatieven zijn maar dat de aanvraag voor de Herenweg inmiddels is opgeschort. Hij meldde dat er gezocht wordt naar andere locaties waarbij de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij meedenkt omdat ook zij mogelijkheden zien in tijdelijke verplaatsbare woningen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>