Motie van afkeuring voor college | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De meerderheid  van de raad steekt de hand omhoog na de vraag wie de motie van afkeuring wenst te steunen.
De meerderheid van de raad steekt de hand omhoog na de vraag wie de motie van afkeuring wenst te steunen.
Politiek

Motie van afkeuring voor college

Het is er dan toch van gekomen dat het Noordwijkse college van B&W een bittere pil te slikken kreeg. En dat, ondanks de coalitiemeerderheid van 14 tegen 7,de meerderheid van de gemeenteraad toch besloot een door de VVD ingediende 'motie van afkeuring' te steunen. 

Door Wim Siemerink

Een zeer opmerkelijke zaak die zich vooral toespitst op het principe dat het college de gemeenteraad voor een voldongen feit stelde.

In de motie werd verduidelijkt dat het college gefaald zou hebben in het gevoerde beleid en het afgelegde traject betreffende de mede financiering van een e-laadpalen app. Waarbij het college verzaakt heeft de gemeenteraad actief te informeren. Met name over het feit dat er voor dit € 12.000,- kostende project (waarvoor in eerste instantie maar € 10.000,- werd gevraagd) door de raad geen geld beschikbaar was gesteld. Met als bijkomend punt dat de gemeente Noordwijk ondanks herhaaldelijke verzoeken verzaakte om een ingediende offerte te ondertekenen en het geld ook niet overmaakte. 

Wethouder Fles gaf namens het college toe dat het allemaal niet goed was gegaan. En dat zij de gang van zake betreurde. Uitleg over de technische inhoud kon zij daarbij niet geven. 
Uiteindelijk pikte de gemeenteraad het toch niet dat zij nu voor het voldongen feit werd gesteld. In de discussie verdedigde Dirk Klinkenberg (Puur) de verantwoordelijk wethouder Fles met het argument dat zij zoveel goed werk voor Noordwijk heeft gedaan. Maar zag daarbij over het hoofd dat deze motie niet de wethouder maar het hele college betrof. 

Louis Koppel (PvdA/GL) vond het ook een onterechte motie. En bracht in het midden dat dit soort volgens hem kleine bedragen tot het werkbudget van een wethouder zou moeten behoren. Maar beiden konden de meerderheid niet overtuigen.

Nadat de motie met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen was aangenomen schorste de burgemeester als voorzitter van de raad de vergadering. Waarna het college in alle haast de raadzaal verliet. Zonder uitleg werd even later de bijeenkomst hervat. Later legde de burgemeester aan ons uit dat hij als hoofd van het college de schorsing noodzaak achtte. Om met zijn medebestuurders in alle rust even deze zeer ingrijpende en heel belangrijke beslissing te laten bezinken.

Wat de directe gevolgen zullen zijn is nog de vraag. De motie meldt zoals gebruikelijk dat wordt overgegaan tot de orde van de dag. Maar dat er een breuk in de coalitie is ontstaan is heel duidelijk. Coalitiepartners D66 en Lijst Salman vonden het kennelijk genoeg. Nadat ook het gemeentelijk monumentenbeleid en eerder de kwestie van de huisvesting van asielzoekers in het Vinkenveld zaken waren waarin van hen verwacht dat zij ondanks een kritische houding het belang van de coalitie niet uit het oog verloren.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>