Vervolgonderzoek noodzakelijk inzake Gat van Palace | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Er komt een onderzoek naar de gang van zaken rond de affaire van het Gat van Palace. | Foto: Wim Siemerink
Er komt een onderzoek naar de gang van zaken rond de affaire van het Gat van Palace. | Foto: Wim Siemerink
Politiek

Vervolgonderzoek noodzakelijk inzake Gat van Palace

Het eerste onderzoek wat het college van B&W deed in de 'affaire Gat van Palace' blijkt onvoldoende resultaat op te leveren. Daarom is er 'een nader onderzoek' aangekondigd. Een onderzoek dat gaat worden uitgevoerd door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten om met zekerheid vast te stellen of er in het proces wel of geen sprake is van bewust gemaakte fouten.


Het was en blijft voorlopig nog even een mysterieuze geschiedenis. Want hoe is het mogelijk dat juist deze grondeigenaar op deze belangrijke plek in de gemeente Noordwijk een ongelooflijk voordeel kon behalen uit door de ambtenaren en onafhankelijke bureaus gemaakte fouten .
Al in maart 2016 stelde de VVD vragen. Hun vermoeden bleek juist. Het bestemmingsplan bleek niet conserverend te zijn vast gesteld. Dat stond haaks op de wensen van de Noordwijkse politiek, want die wilde eerder minder dan meer bebouwing in het aloude Gat van Palace.


Wel of geen opzet?

Het college nam het op zich om een onderzoek te doen en stelde een zogenaamde onafhankelijke commissie in. Die aan de hand van antwoorden op een drietal vragen tot de juiste conclusies moest komen. Deze onafhankelijke commissie bestond uit ambtenaren van de gemeente Noordwijk waaronder de gemeentesecretaris. Zij selecteerden het bureau Tonnears. Op basis waarvan dit gebeurde is overigens nogal onduidelijk. Zo'n 10 maanden geleden werd het college over de gevonden antwoorden geïnformeerd door bureau Tonnaer. Pas veel later bracht het college naar buiten dat er op dat moment geen reden was om te denken aan opzet of corruptie. Het toenmalige college schreef een 100 pagina's tellend verweer om hun rol duidelijk te maken. Waarbij de zwartepiet aan 'ambtelijke informatie' werd toebedeeld. Dat werd tijdens de gehouden presentatie echter niet hardop uitgesproken .
Maar nadat de heren Thijssen en Cuppen van bureau Tonnaer hun presentatie hadden beëindigd vroeg burgemeester Rijpstra om een toelichting te mogen geven over de voortgang. En die zei dat het college een vervolg onderzoek naar het verloop van het proces nodig acht.


Geheimhouding

Dat het allemaal nogal complex is en het lang zou gaan duren bleek al eerder toen het college er voor koos om de gemeenteraad over de informatie geheimhouding op te leggen en vervolgens om in beslotenheid de politiek nader in te lichten. De pers bleek bepaald niet welkom, zodat dit een gelegenheid bood aan de politiek om gedetailleerder op een aantal zaken in te gaan. Hierbij konden dan namen en adressen zonder problemen worden genoemd. En er de noodzakelijke technische vragen konden worden gesteld. Op dit moment is daar ook nog geen openheid in betracht.

Wel blijkt het kennelijk noodzaak dat Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten alsnog een onderzoek doet naar het verloop van de procedure en wie in deze procedure verantwoordelijk was voor de fouten. Of hier aanwijsbare redenen zijn is een open vraag. Maar het kan niet gaan om wat er precies is verandert want de feiten zijn meer dan duidelijk. Het oppervlak van bouwmogelijkheden is met ongeveer 10.000 m2 toegenomen. De getekende bestemmingsplannen geven dit duidelijk aan. Volgens Tonnears kent de begeleidende toelichting , die het conserverend karakter zou bevestigen, geen juridische status. Maar interessant zal zijn waarom sommige 'vergissingen' verklaarbaar zijn en andere verschillen, zoals het toekennen op 5 plekken van extra bouwmogelijkheden, onverklaarbaar worden genoemd.

Na de presentatie vroeg Theo Alkemade (CDA) of de teksten in het bestemmingsplan gevoegd bij de harde toezeggingen en uitspraken die zijn vastgelegd op een geluidsband mogelijk voor een juridische doorbraak kunnen zorgen. Bureau Tonnaer concludeerde echter dat geschreven teksten, de uitspraken van een wethouder en de wensen van de raad hierbij geen juridische status kennen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>