Nog geen opvolging voor Stephanie van den Bergh
Logo denoordwijker.nl
Politiek

Nog geen opvolging voor Stephanie van den Bergh

De in 2014 spontaan opgerichte politieke partij Noordwijk Zelfstandig raakt de huidige vertegenwoordiging in de gemeenteraad kwijt.

Met de oneliner: 'Het roer moet om' veroverde Noordwijk Zelfstandig onverwacht 2 zetels in de gemeenteraad. Noordwijk Zelfstandig bleek niet erg stabiel. De inmiddels overleden fractievoorzitter Gerard van Stijn moest zich om formele reden terugtrekken. Nathalie van den Bergh werd toen de nieuwe fractievoorzitter. De twee fractieleden kozen in 2015 echter een eigen koers. Nathalie Barnhoorn koos voor het CDA en de fractievoorzitter Stephanie van den Bergh zag toekomst in Lijst Salman. Nu stelt Stephanie van den Bergh haar plek beschikbaar omdat ze samen met haar echtgenoot verder wil als ondernemer. Begin september openen zij een eigen lunchroom in de Hoofdstraat.

In een persbericht noemt LSNZ de geslaagde aandacht voor het zogenaamde 'muizwemmen' als haar grootste politieke succes. Op 31 augustus neemt ze afscheid in de gemeenteraad. Wie daarna haar plekje zal gaan innemen is nu nog niet bekend.

Formeel benoemt men de kandidaat die het hoogst staat op de lijst waarop het vertrekkende gemeenteraadslid is verkozen. Men gaat hierbij uit van de lijstvolgorde zoals die na de verkiezing is vastgesteld. Dit blijkt horecaondernemer Henk Hoogervorst te zijn die als nummer 3 op deze lijst voorkwam. Maar die gaf al eerder aan geen raadszetel te ambiëren. Op de oorspronkelijke lijst van Noordwijk Zelfstandig komen ook de namen voor van routiniers Jan Heus en Richard van Trigt. De voorzitter moet formeel het lijstje langs om de beschikbaarheid te peilen. Het kan dus nog een verrassende nieuwe kandidaat gaan opleveren. Die dan nog ruim een jaar tot aan verkiezingen voor de fusie gemeente Noordwijk actief kan deelnemen aan het lokale politieke proces.

Meer berichten