Bergen bekeuring door strikte parkeermaatregelen
Logo denoordwijker.nl
Veel aanwijzingen moeten duidelijk maken dat er in De Zuid slechts aan een zijde geparkeerd mag worden. | Foto: WS
Veel aanwijzingen moeten duidelijk maken dat er in De Zuid slechts aan een zijde geparkeerd mag worden. | Foto: WS
Politiek

Bergen bekeuring door strikte parkeermaatregelen

Een regen aan bekeuringen op weekenddagen dat Noordwijk werkelijk overvol raakte. De regionale pers schonk hier uitgebreid aandacht aan en o.a. op de sociale media roerden zich de voor en tegenstanders.

Vanuit een buurgemeente kwam deze reactie: "Rijd ik Noordwijk in op een drukke mooie zondag en daar staat 'welkom in gastvrij Noordwijk'. Helaas werd ik de dupe van gewijzigd parkeerbeleid midden in het seizoen. Lieve mensen moet dat nu op zo een dag. We besteden er 100 euro en krijgen een bon op de koop toe. Chapeau Noordwijk. Dit was de laatste keer! Ik ga voortaan naar Katwijk. Een grote garage vlak bij het strand en nog gratis ook!"

Noordwijk wil gastvrij zijn. De uitstekende en goed verzorgde strandaccommodaties zijn populair tot in de verre omtrek. De wereldwijde PR-activiteiten zijn succesvol en het evenementenbeleid van dit college werpt vruchten af. Maar de parkeerdruk is enorm. Volgens critici door het verdwijnen van bestaande parkeerplaatsen zonder dat hier alternatieven voor worden aangeboden.


Bermen

Tot nu toe boden de bermen langs de wegen in De Zuid op drukke dagen vaak een aantrekkelijk alternatief. En velen hadden er een fikse wandeling voor over wanneer daar ver weg nog een plekje was gevonden. Maar klachten dat de hulpdiensten hierdoor hun werk niet naar behoren zouden kunnen uitvoeren noodzaakte tot nieuwe maatregelen. Met bekeuringen en teleurgestelde bezoekers tot gevolg. Een veel gehoorde vraag: 'is dit nu nodig?' Voorstanders van dit strikte beleid wijzen nadrukkelijk op de mogelijkheid van de strandpendel. Maar vinden soms ook dat verbeteringen mogelijk zijn. De Katwijkse situatie wordt bij herhaling als ideaal voorbeeld genoemd.


'Niet handig'

Namens de Noordwijkse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland komt een genuanceerde reactie van voorzitter Stefan Stokkermans. Hij benadrukt dat een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten in ieders belang is. Dus van bewoners, gasten en ondernemers. Hij plaatst wel een kanttekening bij het onverwacht nemen van de maatregelen en noemt het kiezen voor een tijdstip zo halverwege een seizoen 'bepaald niet handig'.

Burgemeester Rijpstra, die verantwoordelijk is voor orde en veiligheid, geeft ons desgevraagd uitleg: 'De parkeermaatregelen zijn een gevolg van klachten dat er soms situaties ontstaan waarbij de doorgang wordt beperkt en in noodsituaties delen van de wijk onbereikbaar zouden zijn voor ambulance en brandweer. We wilden hier wel soepel mee omgaan omdat we beseften dat deze maatregel, zo midden in het seizoen, onsympathiek kan overkomen. We spraken met lokaal parkeerbeheer af dat er eerst duidelijk gewaarschuwd zou worden en bij herhaling pas bekeurd. Met de huidige techniek registreer je eenvoudig de waarschuwingen op kenteken.'

En toch ging het hier mis. Want de politie, die een eigen verantwoordelijkheid kent, bekeurde wel lik op stuk. De burgemeester betreurt dit zegt dat hij hier verder geen invloed meer op heeft en adviseert de gedupeerden om bezwaar aan te tekenen. Met de hoop dat er bij het OM begrip is voor het feit dat er geen eenduidig sanctiebeleid is gevoerd.

Duinwetering

Voor het parkeerprobleem verwijst de burgemeester ons naar wethouder Dennis Salman. Aan hem leggen we enige reacties voor die vragen om extra parkeerruimte op drukke dagen. Salman: 'Wij wijzen en verwijzen met nadrukkelijk naar de gratis strandpendel. Bovendien blijkt men de gelegenheid op het parkeerterrein bij sportpark Duinwetering, waar ruimte bleek voor honderden auto's, nog te moeten ontdekken.

De wethouder zegt te begrijpen dat, wanneer men eenmaal in de buurt van het strand is, er daar naar een plekje wordt gezocht Salman: 'Intussen werk ik aan een definitieve oplossing voor veilig parkeren in De Zuid. Daarover straks meer in de kadernota parkeren die door ons in oktober wordt gepresenteerd.'

Meer berichten