Kwaliteitsslag | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Binder

Kwaliteitsslag

Het kost even tijd, het fusierapport lezen van het bureau Twynstra Gudde. Professioneel geschreven rapporten bevatten altijd addertjes onder het gras. Het uitgangspunt 'wie betaalt, bepaalt' geldt zeker in deze wereld.

Een Noordwijks gemeenteraadslid verwoordde het in de raadzaal ongeveer zo: 'Bureaus die rapporten schrijven voor overheden zijn niet bezig de burger een dienst te bewijzen maar zijn slechts bezig de volgende opdracht van diezelfde overheden binnen te slepen, want dat is kassa'. Ik denk dat het raadslid met deze visie wel dicht bij de waarheid zit. Hoewel bestuurders en onderzoekers dit natuurlijk stellig zullen ontkennen. Maar ik ben aan het lezen geslagen. Zoals gezegd, kost even tijd. Maar dan weet je ook wat. Zo weet ik nu dat de voornaamste argumenten zijn geleverd door de mensen die werkzaam zijn in de gemeentehuizen. Met een deftige term 'de ambtelijke organisaties' genoemd.
Grappig is de bekentenis dat de bestaande organisaties zichzelf kwetsbaar zouden vinden door gebrek aan voldoende kennis en specialisatie. En op het gebied van toerisme is een gebrek aan capaciteit oorzaak dat er geen beleidsmatige aansturing kan worden gegeven. De ambtelijke organisatie in Noordwijk vind zichzelf dus heel kwetsbaar. Het rapport vermeldt dat de fractievoorzitters en het college van B&W dit 'in mindere mate herkennen'. Wat de vraag weer oproept of hun kwaliteit voldoende is om dit te beoordelen. In het rapport staat immers dat Noordwijk soms moeite heeft om kwalitatief voldoende regie te voeren. Op diverse terreinen, zoals ook op samenwerkingsverbanden en uitbesteed werk. In het gemeentehuis maakt men zich zorgen over het noodzakelijk adequaat kunnen reageren op toekomstige ontwikkelingen. Jawel,en dus heel snel een kwaliteitsslag maken. Die gerealiseerd wordt door een fusie tussen beide gemeenten. Maar dan, mensen, blijken we er nog niet te zijn. Want het onderzoek ging namelijk eveneens in op de slagkracht van de nieuwe gemeente Noordwijk/Noordwijkerhout in samenhang met strategisch samenwerken met Katwijk-Leiden, de zgn. de 071-gemeenten. Is dit een volgende stap en gaan we richting een grote gemeente Leiden? Het rapport gaat daar (nog) niet verder op in. Maar dat zou pas een kwaliteitsslag inhouden.
Leuk, of liever gezegd opvallend, is wel dat ook dit rapport aangeeft dat de door vele Noordwijkers zo bekritiseerde Omgevingsdienst West Holland wel erg ver van onze gemeente opereert en zodoende nauwelijks de menselijke maat op waarde weet te schatten. Opnieuw tijd voor een kwaliteitsslag. Maar nu eerst afwachten of de politiek zelf het maken van een kwaliteitsslag ziet zitten. Want wanneer er meer ambtelijke kwaliteit wordt bereikt, zal toch ook de volksvertegenwoordiger zich kwalitatief dienen te verbeteren. Althans dat is mijn voorzichtige conclusie. Het rapport en ook de reacties vanuit de lokale politiek besteden daar geen enkele aandacht aan.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>