Logo denoordwijker.nl
Van Dam tot Wurft

Bloemenfeesten in Noordwijk

Op het briefpapier van de gemeente Noordwijk prijkt met een zekere trots de titel Noordwijk Bloemenbadplaats. Zeker in het verleden kon Noordwijk deze titel beslist voeren, maar jammer genoeg zijn er niet zoveel bloemen meer overgebleven. Wanneer in het voorjaar het bollenseizoen aanbrak, werd dit op verschillende manieren uitbundig gevierd. Zo werd tot driemaal toe een uitgebreide bloemententoonstelling in de open lucht georganiseerd in en rond de huidige Florahof.

De eerste twee vonden plaats tegen het einde van de 19e eeuw en de derde, de laatste, vond plaats in 1932 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Noordwijkse afdeling van de Vereniging voor Bloembollencultuur. Ook de jeugd werd zeker niet vergeten, want zo organiseerde men in 1938 voor de schooljeugd een grote bollenplantdag. In een lange stoet trokken vele schoolkinderen naar de Zuid, waar op enkele plaatsen tal van bollen werden geplant, die in het voorjaar een fleurige aanblik boden. Tijdens de laatste oorlog lagen deze activiteiten voor een belangrijk deel stil, maar daarna kwam men met verschillende nieuwe initiatieven. Zo vonden er in de vijftiger jaren enkele bloemencorso's plaats, die hier werden georganiseerd. Naderhand nam het Bollenstreekcorso deze plaats in en wel in de vorm, die wij nu nog kennen. We moeten niettemin enig ontzag koesteren voor hen, die zo'n ingrijpend iets als een bloemencorso alleen voor Noordwijk konden organiseren. Niettemin gaf dat soms wel problemen, want bijvoorbeeld in 1950 vonden zowel het Noordwijkse corso als het corso, dat door Lisse trok, op dezelfde dag plaats, Dat leidde toen al voor een enorme verkeerschaos. Een ander groot evenement was de zogenaamde Hukasch, Dit evenement werd gedurende een aantal jaren georganiseerd door de Noordwijkse afdeling van de Koninklijke Vereniging voor Tuinbouw en Plantkunde. Op grote schaal werden aan belangstellenden bollen gegeven, die men in huis in volle bloei moest brengen. De kunst was om tegen een van tevoren vastgestelde datum de bollen zo goed mogelijk in bloei te brengen. Een jury beoordeelde alle inzendingen. De prijswinnaars kregen een ereplaats in een speciale tentoonstelling. Deze tentoonstelling vond meestal plaats in de garage van bode Kooiman in de Wilhelminastraat. Een ander belangrijk evenement bestond uit het versieren van straten met bloemen. In totaal deden drie straten hieraan mee, waaronder de Scheveningsestraat en de Vinkenlaan. In de Vinkenlaan heb ik als jongen nog vaak hieraan meegewerkt. Zo moesten we langs de gehele weg grasstroken leggen, waartussen hyacintenbloemen werden gestrooid. Verder werden er drie grote erebogen opgesteld, rijkelijk met bloemen versierd. Op bijgaande foto is dit duidelijk te zien. Opvallend is dat er nog geen enkele auto te bekennen viel. Anders was zo'n versiering niet mogelijk. Vooral het plaatsen van de erebogen was een hele klus. Bij de gemeente werd een hoge kar gehaald, die ook lange tijd werd gebruikt voor het snoeien van de lindebomen. Het werken op zo'n hoge kar was bepaald niet ongevaarlijk, want er was alleen maar een plat plateau. Ook de handrem ontbrak. Niettemin was ieder enthousiast bezig. Noordwijk kon zich zeker toen met recht een bloemenbadplaats noemen.

Meer berichten