Aanjagers | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Binder

Aanjagers

De economie in de Bollenstreek is al jaren een zorgenkindje. In de lijstjes blijven we als regio Bollenstreek ver achter bij andere regio's. Dat betekent o.a. dat de werkgelegenheid hier onder druk blijft. Het via woon-werkverkeer de filedruk, dus bereikbaarheid verhoogt wat bedrijven doet besluiten naar elders te gaan of van het hier vestigen af te zien. Daarnaast zien we bedrijfsbeëindigingen door de ontwikkelingen in de bollensector. Plus de veranderingen in het verblijfstoerisme.

De Bollenstreek kende in de vorige eeuw nauwelijks samenwerking van gemeenten onderling. Men zag elkaar als concurrent en probeerde elkaars ´klanten´ te pikken. Inmiddels is er een groeiend besef dat we als regio de positie slechts kunnen verbeteren door de problemen gezamenlijk aan te pakken. Het bedrijfsleven zag al gauw een fusie van alle Bollengemeenten als de oplossing. De politiek verwierp deze fusie. Zij lijken er eindelijk wel van overtuigd dat intensieve samenwerking noodzaak is. Inmiddels ligt er een de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. Die werd opgesteld door de vijf gemeenten in samenspraak met Katwijk, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en de Economic Board. Het fundament onder de ambitie om de economische positie van de streek te versterken en de woonaantrekkelijkheid te conserveren. Ik ga niet in op de vele details die zijn samengevat in de uitvoeringsagenda. Maar wel op de zeer opvallende verwachting dat er na 6 maanden een vliegende start gemaakt moest worden. Ja u leest het goed. 6 maanden. Een opdracht verzonnen door die politiek die bijvoorbeeld in Noordwijk 2 jaar nodig heeft om iets simpels als een woonagenda samen te stellen, die tientallen jaren vergeet om de bestemmingsplannen actueel te houden. Die in de regio kans ziet al 20 jaar te praten over een beter ontsluiting, hoogwaardig openbaar vervoer en die gezamenlijkheid de regeltjes altijd belangrijker vinden dan snelheid. En die willen hierbij na een half jaar resultaten zien.
Onmogelijk? Nee! Ze stonden ze er deze week. Voormalig Noordwijks wethouder Bas tezamen met de gekozen aanjagers van dit project, voormalig Noordwijks NOV-voorzitter Arjan samen met voormalig regionaal bankemployee Richard. Daadkrachtige ondernemers tussen de regionale politici. Die 5 gemeenteraden duidelijk maakten dat er nog voor de zomer concrete voorstellen komen. Wat zou het mooi zijn wanneer de politiek, ook die van Noordwijk, dezelfde daadkracht zou tonen. En nu een out of the box-houding zouden durven aannemen. Even het lokale naar de achtergrond en even regionaal denken. Samen met aanjagers Arjan en Richard de daadkrachtige exercitie naar een economisch hoogwaardige regio Bollenstreek snel uitvoeren. Even vergeten dat er over 13 maanden lokale verkiezingen zijn. Even geen patriottische leuzen. Maar gemeenten die kiezen voor de werkgelegenheid in de streek. Wat denkt U? Heeft dit nu eens wel kans van slagen?

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>