Hoogheemraad | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Binder

Hoogheemraad

Soms zijn er van die momenten dat je boosheid en verontwaardiging voelt opkomen. Ik heb dat zelden bij verwijten aan mijn adres als columnist. Wat vaker wanneer ik getuige ben van politieke uitspraken die in onze raadzaal worden geuit. Die naast kwetsend ook nog eens dom lijken te zijn.

Bij domme uitspraken door leden van ons hoogste gemeentelijk orgaan krijg ik naast rooie vlekken ook altijd plaatsvervangende schaamte. De neiging om daar dan een veel te venijnige reactie op te geven kan ik niet altijd onderdrukken. Maar gelukkig is er dan nog een bekwame redacteur die mij vriendelijk en begrijpend overtuigt dat ik me maar gedeisd moet houden. En dat is de oorzaak dat mijn oorspronkelijke spinsel van deze week, via de deleteknop simpelweg richting prullenbak werd gestuurd.

Gelukkig gebeurt er in het Noordwijkse zoveel dat er munitie genoeg overblijft voor een extra uiting. Er zijn dus veel dingen in de lokale actualiteit waar ik het gewoon niet over kan hebben. Zoals het inzetten van parkeerwachters als BOA's. Die vanuit het gemeentehuis de opdracht krijgen om te gaan handhaven op plekken waar de bordjes 'Verboden voor honden' staan. De menselijke maat daarbij totaal vergeten toe te passen en niet voor rede vatbaar blijken.

Ik kan het ook niet hebben over de willekeur bij 'handhaving vergunningen'. Waar ik het wel over kan hebben is de grondwaterstand. Een probleem wat voor de uitvoerende instanties onoplosbaar lijkt te zijn. Onze wethouder is daarbij het leidend voorwerp. Zijn lokale politieke verantwoordelijkheid staat buiten kijf. Maar zelfs een criticus als uw columnist moet erkennen dat hij het slachtoffer is van 'hogere machten'. In dit geval de bureaucratie van de Hoogheemraad. Want het grondwaterpeil in Noordwijk en met name rond de K.W. Boulevard wil maar niet zakken. Ooit stond wethouder Fles triomfantelijk met een fles hooggeheven. Met daarin een stukje klei wat als grote oorzaak werd aangewezen van het vollopen van kelders. Al gauw bleek dit wat naïef en dat er onvoldoende kennis was ingezet. Dus kwam er zwaarder geschut. Het Hoogheemraadschap moest na alweer een onderzoek schuld bekennen en kwam al even triomfantelijk met een oplossing: een drainage. Opnieuw blijkt dat er echter onvoldoende kennis en kunde ingezet. Dus blijven de problemen bestaan. De gedupeerden werden blij gemaakt met een dooie mus en nu moet wethouder Salman met schaamrood op de kaken naar weer andere belanghebbenden. Want hij heeft moeten beslissen dat de broodnodige reconstructie van de Parallelboulevard met minimaal een jaar moet worden uitgesteld.
Het hoogheemraadschap is een soort politiek orgaan. Daar is men verantwoordelijk voor onze grondwaterhuishouding. Wij kunnen de verantwoordelijk Dijkgraaf en zijn door het bestuur aangesteld Heemraad niet naar huis sturen. Maar zonder schroom wel vaststellen dat het hem aan de broodnodige kennis en kunde ontbreekt.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>