Logo denoordwijker.nl
Van Dam tot Wurft

De winkel van Jozua Moerkerk

De laatste tijd is het winkelbestand in Noordwijk sterk teruggelopen en hebben supermarkten, grotere speciaalzaken en internet de detailhandel in belangrijke mate overgenomen. Daardoor verdwenen ook vele bijzondere en karakteristieke winkels.

Op de Voorstraat waren bijvoorbeeld bijna 30 winkels. Nu is daar nog nauwelijks iets van over. Zo was het ook aan de Grent in Noordwijk aan Zee, destijds nog Oude Zeeweg geheten. Daar viel vooral de ijzerwarenwinkel van Jozua Moerkerk op, die bijna iedereen kende. Later verkocht hij ook nog souvenirs. Jozua werd geboren op 16 januari 1909 te Nunspeet. Hoewel een eind van Noordwijk vandaan had zijn familie toch een zekere band met Noordwijk. Zijn grootvader vervulde destijds de functie van commies in zoutwaren. Via enkele omzwervingen was zijn familie, mede omwille van de gezondheid van zijn vader, in Nunspeet terecht gekomen. Daar dreven ze een pension. De zo aangeprezen boslucht bracht helaas geen genezing en vader overleed al toen Jozua pas 1½ jaar was. Jozua behoorde ook niet tot de allersterksten en was meer gebaat bij frisse zeelucht. Zo besloot moeder Moerkerk in 1917 terug te gaan naar Noordwijk. De familie kwam terecht in het pand, waar later de ijzerwinkel zou ontstaan. Moeder ging werken in de naastgelegen chocolaterie. Begin jaren '30 begon Jozua in zijn woonhuis zijn ijzerwarenhandel. Hij had een fijne neus voor alles, waar men behoefte aan had. Het kwam nauwelijks voor, dat men tevergeefs bij Jozua aanklopte. Zijn winkel had achter de toonbank talloze kleine laden, waar allerlei bouten, schroeven, spijkers e.d. opgeborgen lagen. Hij hielp de klanten, vaak bijgestaan door zijn dochter Jo, met eindeloos geduld. Bijna niemand verliet zonder resultaat de winkel. Vele particulieren en bedrijven werden door hem in de kortst mogelijke tijd uit de brand geholpen. In die tijd nog zonder bouwmarkten een grote uitkomst. Maar Jozua werd ook bekend door zijn kennis over Noordwijk en zijn grote verzameling ansichtkaarten. Hij bezat meer dan 2000 ansichtkaarten van Noordwijk met de meest uiteenlopende vergezichten, gebouwen en personen. Hij was ook een van de weinigen, die ansichtkaarten verzamelden. Door zijn enthousiasme zette hij ook anderen tot verzamelen aan. Zo keerde heel wat beeldmateriaal naar Noordwijk terug. Je kon bij hem ook kaarten ruilen of kopen. In de kamer achter de winkel lagen een paar grote albums, waar je naar hartenlust kon grasduinen. In zijn zaak had Jozua op een verborgen plek een spiegel aangebracht, waarmee hij zijn ansichtkaartklanten in de gaten kon houden. Het zou toch kunnen gebeuren, dat klanten stiekem een of meer kaarten in hun zak lieten glijden. Jozua was erg trots op zijn verzameling en hij probeerde steeds nieuwe aanwinsten te krijgen. Als hij weer een bijzondere kaart had weten te bemachtigen dan schroomde hij niet dit duidelijk kenbaar te maken bij medeverzamelaars onder de bemoedigende woorden "die heb je lekker niet". Maar het waren niet alleen kaarten van Noordwijk, die hij verzamelde. Zo verzamelde hij ook kaarten van kerken, orgels en luchtopnamen. Op 8 januari 1975 stopte hij met zijn winkel, die hij meer dan 40 jaar met succes heeft gedreven en genoot verder in de Marijkestraat van zijn pensioen. Hij overleed op 25 december 1985.

Meer berichten