Logo denoordwijker.nl
Kort nieuws

Parochie Sint Maarten viert feest

maartensmis ♦ Rond de feestdag van Sint-Maarten (11 november), de patroon van de R.K. Parochie in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen wordt door de zeven parochiekernen het patroonsfeest gevierd.

Elk jaar in een van de zeven kerken van de parochie. Op zondag 13 november wordt het feest gevierd in de Maria ter Zeekerk in Noordwijk, dat vanaf dat moment gedurende een jaar hoofdkerk zal zijn van de Parochie Sint-Maarten. Tevens zal in de parochie officieel het Heilig Jaar van Barmhartigheid worden afgesloten.

Om 10.00 uur begint de Sint Maartensviering in de R.K. Maria ter Zeekerk, waar het pastoraal team o.l.v. pastoor André Goumans gezamenlijk zal voorgaan. Op deze ochtend zijn er binnen de andere kerken van de parochie daarom geen vieringen. Voor het eerst zal de Sint-Maartensmis van Rens Tienstra worden gezongen door het Maria ter Zeekoor en (gast-)koorleden uit de parochie onder leiding van Mart Binnendijk. Dirigent-componist Rens Tienstra was tot en met augustus van dit jaar dirigent van het Maria ter Zeekoor en heeft speciaal voor de opening van het nieuwe parochiejaar een mis gecomponeerd.

Tijdens de viering wordt er speciale aandacht besteed aan de diaconale rol van de parochie. Ofwel de ondersteuning aan mensen die niet zonder hulp kunnen. Het Heilig Jaar van Barmhartigheid, dat officieel wordt afgesloten, heeft ruime aandacht gevraagd voor deze belangrijke rol van de kerk. Iedereen die de viering bezoekt wordt daarom gevraagd iets bij te dragen aan de offergang die tijdens de viering zal worden gehouden. Gedacht wordt aan houdbare levensmiddelen, kledingstukken of een financiële bijdrage. De opbrengst zal zijn bestemd voor de Voedselbanken en Kringloopwinkels in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Na afloop van de viering is er voor iedereen koffie, thee en limonade in de Duinzalen van de Maria ter Zeekerk. Daar kunt u de stands van Amnesty International en de Wereldwinkel bezoeken. Ook de speciale Sint Maartenwijn wordt te koop aangeboden. Ook kan men fotokaarten aanschaffen van de icoon van de parochie Sint Maarten, gemaakt door Piet van der Ploeg.

Als de bijeenkomst teneinde is, is men welkom op het land van Aad en Joost van Ruiten aan het Westeinde in Noordwijkerhout, waar pastoor Goumans traditioneel de Sint Maartenbollen zal planten.
Op de zaterdagmiddag voorafgaand aan de Sint-Maartensviering zal er in de Maria ter Zeekerk om 15.00 uur een gospelviering worden gehouden met als thema de Zeven Werken van Barmhartigheid. Deze viering zal wordt uitgevoerd door het Meanderkoor ter afsluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Meer berichten