Logo denoordwijker.nl
Kort nieuws

Allerzielen in 't licht

licht ♦ Met Allerzielen gedenken mensen over de hele wereld de overledenen. 2 November is in de rooms-katholieke traditie de dag waarop overleden dierbaren worden herdacht. Daarbij hoort ook een bezoek aan de begraafplaats. Thuis en in de kerken worden veel kaarsen aangestoken ter nagedachtenis.

Vaak gebeurt dit in besloten kring vanwege de persoonlijke beleving. Door de vaststelling van deze gedenkdag op 2 november wordt de band van de herdenking met Allerheiligen - op 1 november - beklemtoond. Allerzielen in 't Licht is een eigentijdse vorm van gedenken die aansluit bij tradities.

Ook dit jaar organiseert de Parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee in samenwerking met Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk de bijeenkomst Allerzielen in 't Licht. Iedereen - gelovig of niet gelovig - wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Woensdagavond 2 november is iedereen vanaf 19.30 tot 21.30 uur welkom op de begraafplaats aan de Gooweg 37, ook als de eigen doden hier niet begraven zijn. Bij een wandeling over de begraafplaats komen bezoekers langs verschillende gedenkplekken waar zij uitgenodigd worden, als zij dat willen, mee te doen.
?
Voorafgaand aan het ontvangst aan de begraafplaats worden in de Sint Jeroenskerk eveneens traditioneel de overledenen herdacht van het afgelopen jaar. Deze dienst begint om 19.00 uur. Na afloop worden de bezoekers van deze dienst uitgenodigd in lichtprocessie naar de Gooweg te gaan.

Met Allerzielen in 't Licht wil de organisatie iedereen de gelegenheid bieden om op een eigen manier, ondersteund door familie, bekenden en lotgenoten, een overleden dierbare te herdenken, passend in een moderne samenleving van gelovige en niet-gelovige mensen.

Voor diegenen die met de auto komen is het parkeerterrein van voormalig Zilveren Kruis aan de overzijde van de begraafplaats opengesteld. Voor mensen die slecht ter been zijn is er gelegenheid om direct bij de begraafplaats in en uit te stappen.

Meer berichten