Logo denoordwijker.nl
De kustgemeenten reageren teleurgesteld op de analyse naar de effecten van IJmuiden-Ver. | Foto: Wikimedia
De kustgemeenten reageren teleurgesteld op de analyse naar de effecten van IJmuiden-Ver. | Foto: Wikimedia
Kort nieuws

Kustgemeenten aan de tafel met Kamercommissie

molens ♦ Donderdag 13 oktober organiseert de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer van 10.00 tot 13.00 uur een rondetafelgesprek over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust.

Wethouder Jacco Knape van Katwijk en wethouder Gerard Kuipers van Zandvoort zijn vanuit de kustgemeenten de gesprekspartners voor de commissie.

"Het is mooi dat de commissie dit gesprek heeft georganiseerd en zoals bekend zal ik vooral wijzen op de plaatsing van meer windmolens verder uit de kust. Het betere alternatief IJmuiden-Ver", aldus de Katwijkse wethouder Knape.
Dit rondetafelgesprek wordt georganiseerd ter voorbereiding op het algemeen overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust.
Het rondetafelgesprek is opgedeeld in blokken, waarin achtereenvolgens de wetenschap, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden worden gehoord door de commissie.

Meer berichten